Ponuda

Pružam prevoditeljske usluge s ovjerom i bez ovjere sudskog tumača s hrvatskog jezika na engleski i španjolski jezik te s engleskog i španjolskog jezika na hrvatski jezik.

Pružam i uslugu prijevoda s ovjerom i bez ovjere sudskog tumača sa španjolskog jezika na engleski jezik.

 

Prevodim:

– zakone i dokumentaciju Europske unije i Europske komisije

– natječajnu dokumentaciju

– sve vrste ugovora

– izvatke iz sudskog registra i dokumentaciju pri registraciji tvrtke

– pravnu dokumentaciju (punomoći, tužbe, presude, odluke, rješenja, oporuke, zapisnike, ovjere javnih bilježnika itd.)

– kompletna revizijska i financijska izvješća ( bilance, račun dobiti i gubitka)

– certifikate o ispravnosti i kvaliteti proizvoda, analize, razne vrste dozvola

– prospekte, brošure, internetske stranice, ankete, vodiče

– dokumentaciju za odlazak na rad i školovanje u inozemstvo, npr. u Kanadu, SAD, Australiju, Irsku itd. (diplome, školske svjedodžbe, rodne i vjenčane listove, potvrde o nekažnjavanju, potvrde o boravku ili prebivalištu, radne knjižice, razne potvrde)

– medicinsku dokumentaciju (liječničke nalaze, otpusna pisma, upute za korištenje lijekova)

 

Nudim:

– sve vrste prijevoda s ovjerom i bez ovjere sudskog tumača (jezici: engleski, španjolski i hrvatski)

– strogo poštivanje rokova

– brza usluga i povoljne cijene

– povjerljivost svih podataka

 

Ako želite točan i kvalitetan prijevod na pravom ste mjestu! Svaki moj prijevod je odraz beskrajne ljubavi prema jeziku i pismu. U svakom mojem prijevodu prepoznat ćete odlike koje “krase” dobrog prevoditelja:

– prevoditelj treba posjedovati široku opću kulturu, bogati vokabular te biti spreman na neprekidno učenje i obrazovanje, kako u tuzemstvu tako i u inozemstvu

–  dobrog prevoditelja “krasi” odlično poznavanje jezika i besprijekorno pismeno izražavanje  – prevoditelj mora biti stručnjak za područje koje prevodi te mora poznavati terminologiju danog područja (npr. ekonomija, pravo)

– dobar prevoditelj ne prevodi doslovno riječi na drugi jezik, već nastoji najbolje prenijeti željeno značenje.